Školkovné

Za rok 2014 je možné si snížit daňovou povinnost o novou daňovou slevu - školkovné. Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

 

 ŠKOLKOVNÉ
Za rok 2014 je možné si snížit daňovou povinnost o novou daňovou slevu - školkovné. Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Sleva za umístění dítěte byla zavedena zákonem č. 247/2014 Sb. o dětských skupinách.
Školkovné může uplatnit pouze rodič, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.
Výši slevy je nutné doložit vyčísleným potvrzením od školky. Do celkových nákladů na školku se přitom nezapočítává placená strava za dítě. Uvedený doklad předají zaměstnanci mzdové účetní do 15. února. OSVČ a zaměstnanci, kteří si sami podávají daňové přiznání, přiloží toto potvrzení k daňovému přiznání.
Mateřská škola vystaví potvrzení s celkovou částkou výdajů za rok 2014 na základě žádosti rodičů o toto potvrzení
Podmínky uplatnění slevy
Bližší podmínky popisuje zcela nové ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů.
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
Předškolní zařízení – např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter).
Není omezeno věkem, lze i v případě odkladu školní docházky, je-li placeno školné
Uplatní se formou potvrzení z předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období. Podrobně § 38l odst. 2 písm. f zákona o daních z příjmů. 
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4)Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společné domácnosti. Pro rok 2014 se jedná o částku 8500 korun a pro rok 2015 o částku 9200 korun. 
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nijak nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společné domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte. 
Výjimkou je společná nebo střídavá péče rodičů – v těchto případech jsou dvě společně hospodařící domácnosti. Pokud je školkovné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění dítěte uplatnit každý z nich až do výše 8500 Kč.