Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

 Informace k zápisu do mateřské školy najdete od 25. 3. 2019
na
www.mszapis.plzen.eu

 

Pro zápisy do mateřských škol bude tradičně využita aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“. Proces přijímacího řízení a jeho jednotlivé fáze v aplikaci zůstávají shodné. Zachována bude rovněž i metodická podpora OŠMT a SITmP.

Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese www.mszapis.plzen.eu

Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ).

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň najdete zde:

Harmonogram zápisů do MŠ najdete zde:

Další informace k zápisu si přečtěte zde: