Platby

PLATBY V MŠ:

Školné:                            účet MŠ: 54636311 / 0100

celodenní docházka        612,- Kč/ měsíc

 

  

Stravné:                           účet ŠJ: 23338311 / 0100

ml. děti: 3 – 6 leté             39,- Kč/ den   

st. děti : 7 leté                    45,- Kč/ den     

 

Platby:

Hotově v MŠ dle informací VŠJ nebo bezhotovostní platbou do 15. dne v měsíci.

Záloha na stravné Kč 1000,- se, z důvodu vyúčtování, platí do 15. září jednorázově, po celou dobu docházky dítěte do MŠ. (Týká se hotovostních a inkasních plateb.)  

Pro správnou identifikaci plateb bylo každému dítěti přiděleno identifikační číslo.

Používejte, prosím, toto číslo jako variabilní symbol při všech bezhotovostních platbách pro MŠ!!!