Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.Název7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost 
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování

viz. zřiz. listina
Zřizovací listina    
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školné:  ZDE

Číslo účtu stravné: ZDE

6.IČO70941238
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina Zřizovací listina  

ŠVP - k dispozici v šatnách dětí

8.2. Rozpočet: údaje o rozpočtu na:  https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx

9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání 
10.Příjem podání a podnětůKontakty
11.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.

11.1. Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12.Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací


12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
14.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2020, 2019, 2018, 2017, 2016