O třídě Kuřátka

TVP: " Kuřátko poznává a objevuje svět 1,2,3,4,5 - a  škola je tu hned .."

V letošním školním roce jsme třída předškolních dětí .TVP zaměříme na přípravu dětí na pokud možno bezproblémový vstup do základní školy , budeme upevňovat a vytvářet   jednoduchá a srozumitelná pravidla vzájemného soužití, učit děti vzájemné toleranci, rozvíjet prvky kamarádství,  učit je společně řešit problémy,, stmelovat kolektiv dětí , vzájemně spolupracovat, domluvit se mezi sebou i s dospělými. Rozvíjet  sebeobsluhu - v oblékání, při stolování, osobní hygieně. Vytvářet prostředí bezpečí a jistoty a pěstovat tímto u dětí důvěru v dobro. Přímými prožitky budeme děti připravovat na současný i budoucí život, rozvíjet kladný vztah k přírodě i prvkům ekologie. Rozvíjet řečový projev, zařazovat logopedické chvilky a říkadla ve spojení s pohybem. Denně  budeme zařazovat pohybové aktivity jak ve třídě tak i při pobytu venku.

 

složení třídy:     25 dětí : 5 - 7 leté

třídní učitelky :    Ilona Pešková                 

                              Vendula Přesličková

                          kontakt: 727 978 504

e-mail : kuratka7ms@seznam.cz