O třídě Sluníčka

 TVP:  "ZA ŠKOLKOVÝMI VRÁTKY VKLOUZNEM ROVNOU DO POHÁDKY"

- pohádky nás budou seznamovat, učit, zkoumat a poznávat svět

- vše si spolu prožijeme a společně užijeme

 

složení třídy:  24 děti  2 - 3 leté

třídní učitelky:          Ilona Landová

                            Bc. Nina Košťálová

                            Bc. Martina Přindová

 

kontakt :         721 612 661

omluvy dětí:   Email:  slunickac2@seznam.cz

                        sms:  721 612  661