Informace k vydávání tiskopisu Žádost o ošetřovné

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K UZAVŘENÍ ŠKOLY - OČR

V případě, že bude zákonný zástupce žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, využije k tomu níže uvedený tiskopis. Tiskopis si, prosím, stáhněte a  předem vyplňte.

1. Škola tento tiskopis potvrdí v bodě A - Potvrzení o uzavření školy.

    Potvrzení lze získat v ředitelně MŠ ve čtvrtek 12. 3. 2020 a v pátek  13. 3. 2020 v době od 8,00 - 12,00 hod., v dalších dnech po předchozí telefonické domluvě (tel. 724 156 026, 702 037 365).

2. Bod B - Žádost o ošetřovné - vyplňuje žadatel o dávku, tzn. zákonný zástupce. 

3. Vyplněný tiskopis odevzdá zákonný zástupce svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

4. Pro případ, že se rodiče  při péči o dítě střídají, požádají školu o vydání 2 vyhotovení tiskopisu, jinak postačí pouze jedno.

 Formulář ke stažení: Files/ms7/TISKOPISOCR.pdf