Šablony II pro 7.MŠ Plzeň

 Od 1.9. 2019 se naše mateřská škola zapojila do projektu „Šablony II pro 7. MŠ Plzeň.“ Jedná se o podporu mateřské školy v oblasti personální, osobnostně profesního rozvoje pedagogů MŠ, společného vzdělávání, v aktivitách rozvíjejících ICT a v podpoře spolupráce s rodiči. Projekt bude probíhat do 31. 8. 2021.

Další info na obrázku zde:  Files/ms7/plakat2.pdf