O naší škole

Naši mateřskou školu najdete na Severním předměstí, ve vnitrobloku panelové zástavby, v okrajové části sídliště Košutka. Její provoz byl zahájen 1. 3. 1984. Za tu dobu vychovala a na vstup do života připravila již dvě generace dětí. Ti, kteří ji v minulosti navštěvovali jako děti, k nám teď často vodí již své vlastní ratolesti.

Areál v Kralovické 35 se skládá ze čtyř pavilonů, přičemž všechny budovy jsou propojeny zaskleným koridorem. Nachází se tu celkem šest tříd, kdy každá má k dispozici jedno podlaží. K přízemním pavilonům patří ještě velké terasy, které využíváme pro různé činnosti a aktivity dětí i pro akce s rodiči. Máme také velkou zahradu vybavenou dětskými herními prvky převážně ze dřeva, pískovišti s pergolami, kopcem na sáňkování a sportujeme i na hřišti s umělým povrchem.

 Od 1. 9. 2009 je součástí MŠ také odloučené pracoviště ve Žlutické ulici 2, kde mají zázemí další čtyři třídy. Prostorové uspořádání a vybavení jednotlivých tříd i zahrady je podobné jako v Kralovické 35.

 

Klademe důraz na pohyb, a protože máme v blízkosti les a oblast Boleveckých rybníků, často tak naše vycházky směřují do přírody právě tam. Současně se účastníme kurzů plavání i bruslení a na konci školního roku většina tříd odjíždí do školy v přírodě. Spolupracujeme se 4. ZŠ, kde využíváme prostory tělocvičny a navíc mají naši předškoláci možnost navštívit 1. třídy v rámci ukázkových hodin.

Pořádáme akce pro děti i rodiče, účastníme se divadelních představení, jezdíme na výlety – zkrátka jsme mateřská škola, jejíž prioritou je respektování a podporování dominantní úlohy rodiny při výchově dítěte, upevňování skutečného partnerství a spoluúčasti rodičů ve vzdělávacím procesu. Snažíme se být školkou, kam rodiče své děti svěřují s pocitem jistoty a bezpečí. Školkou, které rodiče důvěřují a spolupracují s ní, a jež tvoří přirozený most při přechodu k primárnímu vzdělávání. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem, kde jsou děti šťastné, rodiče spokojení a kde lidé pracují rádi     

 

                                                                                                                              

 

„Ve školce se mi líbí, protože mě tam čeká něco nového.“ (Nikolka, 5 let)

„Zažiju tady hodně srandiček.“ (Davídek, 5 let)

„Je to moje školka snů.“ (Karolínka, 6 let)