7. Mateřská škola, Plzeň

Kralovická 35, příspěvková organizace

Naše motto: Pomůžem ti, človíčku,
najít svoji cestičku.

Provozní řád pro rodiče

 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35 příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ PRO RODIČE


· Školní jídelna je součástí MŠ.
· ŠJ zajišťuje pro přítomné děti celodenní stravování : přesnídávka 
                                                                                      oběd 
                                                                                      svačina 
                                                                                      pitný režim
· Všechny děti školy se stravují v jednotlivých třídách.
· Odchází-li dítě domů po obědě, dostává odpolední svačinu, hygienicky zabalenou, s sebou.
· Vstup do kuchyně není rodičům z hygienických důvodů povolen.
· Při sestavování jídelníčků se pracovnice ŠJ řídí platnými předpisy a normami pro stravování.
· Jídelní lístek je vyvěšen na informativní nástěnce pro rodiče a na webových stránkách školy.
· Rodiče mají možnost jej konzultovat s vedoucí ŠJ v době její přítomnosti na pracovišti.
· Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
· Pokud nemůže dítě některé jídlo z oprávněných důvodů jíst, je v zájmu rodičů předat vedoucí ŠJ písemné prohlášení o této skutečnosti (opatřené datem a podpisem zástupce dítěte). Požadavek bude plně respektován.
· Pokud je známo onemocnění dítěte, při kterém je nutno dodržovat dietní stravování, je povinností zák. zástupce seznámit s tímto vedoucí školní jídelny donesenou lékařskou zprávou a dohodnout se na dalším způsobu stravování
· Úplata za školní stravování je stanovena Vyhláškou o školním stravování č.107/2005, § 5. Úplata je určena výší finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů
(viz příloha č. 2 vyhlášky).

 · Věková skupina strávníků 3-6- let – 39,-Kč na dítě a den: 

                                                          přesnídávka   9,00 Kč            
                                                                      oběd 19,00 Kč 
                                                                  svačina   7,00 Kč 
                                                             pitný režim   4,00 Kč

  · Věková skupina strávníků 7 let – 45,-Kč na dítě a den: 
                                                        

                                                        přesnídávka  13,00 Kč 
                                                                    oběd  22,00 Kč 
                                                                svačina  10,00 Kč

Pitný režim pro děti věkové skupiny 7 let je rozpočítán do jednotlivých složek stravy.  
                             

Rodič je povinen dodržovat termíny placení stravného.

Telefonní číslo školní jídelny platné pro omluvy a dotazy ohledně stravného: 725 158 365

Tento předpis nabývá platnosti dne 1. 9. 2020

 

Bc. Martina Přindová,
statutární zástupce 7. mateřské školy

Aktuality

Pojďme společně darovat srdce zdravotním sestrám

9. 4. 2021

Pojďme společně darovat srdce sestrám Více informací zde: více...

Informace k otevření MŠ

8. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZDR osobní přítomnost v MŠ  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí (s… více...

ZÁPISY DO MŠ NA ŠK. ROK 2021/22 - aktualizace 7.4.2021

7. 4. 2021

 Veškeré potřebné informace k letošním zápisům do MŠ jsou zveřejněny na adrese mszapis.plzen.eu Od 5. 4. do 7. 5. 2021 je možné na výše vedeném odkazu vyplňovat žádosti… více...

Archiv aktualit

Naše třídy

Třída Berušky Třída Draci Třída Ferdové Třída Kuřátka Třída Medvědi Třída Koťata Třída Myšky Třída Sluníčka Třída Štěňata Třída Žabky

Kontakt: 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, 323 00 Plzeň   |   mobil: 724 156 026   |   IČ: 70941238

2021 © 7. MŠ Plzeň   |   Prohlášení o přístupnosti   |   design by SITMP