O třídě

 

Třída Berušky:

 

25 dětí  :  5 - 6 let

Třídní učitelky : Ludmila Holotová

                             Bc. Jana Čechová

Asistentka        : Lucie Kadlecová

Kontakty :          Tel: 721 612 424

e- mail      :          Beruskyms7@seznam.cz

 

 

Třídní program :     Školy se bát nemusíme, když se dobře připravíme .

V letošním školním roce, máme 17 předškoláčků. Proto se zaměříme na dovednosti , které se nám budou ve škole hodit.

Naši noví kamarádi Kuba s Aničkou ( maňásci ) , nám pomohou úspěšně zvládnout celý školní rok, utužovat kamarádské vztahy a prohlubovat nové znalosti.

Spoluprací s domem seniorů Čtyřlístek , budeme rozvíjet sociální cítění a empatii .

Ale hlavně si budeme hrát , zpívat a tancovat , sportovat , jezdit na výlety, tvořit a vyrábět . Prostě si to užijeme !