Třída Dráčku

 

 

TVP:  Tři, dva, jedna teď! S kosáky a dráčaty nad krajinou vzleť.

 

Rituál třídy:

 Iky piky pumprlíky

ALEC PALEC VEN,

Máme nový den

 

Kliky háky třesky plesky,

Äť je nám tu spolu hezky…

 

Složení třídy

 

25 dětí, 13 chlapců a 12 dívek

4- předškoláci

21- dětí 4-5 let

 

Třídní učitelky:

Marcela Kvapilová

Gabriela Voděrová

 

-         Celý rok se budeme seznamovat  s knihou „Kosí bratři“

(příběhy, říkanky, písničky a dále s nimi pracovat)

-         Budeme podporovat kamarádské vztahy, aby každý měl v naší třídě Dráčků šanci a místo

-         Chceme, aby nám společně bylo hezky, vzájemně se respektovali a těšili se na sebe

-         Příprava dětí na vstup do ZŠ

 

 

 

Kontakty:

Telefonní číslo na třídu 727 978 506 ( používejte na omluvy a dotazy)

Třídní mail: dracci7ms@seznam.cz