7. Mateřská škola, Plzeň

Kralovická 35, příspěvková organizace

Naše motto: Pomůžem ti, človíčku,
najít svoji cestičku.

O třídě Kuřátka

TVP: " Kuřátko poznává a objevuje svět - hledání nových cestiček -cestičkou do školy"

TVP zaměříme na přípravu předškolních dětí na pokud možno bezproblémový vstup do základní školy , budeme upevňovat a vytvářet   jednoduchá a srozumitelná pravidla vzájemného soužití, učit děti vzájemné toleranci, rozvíjet prvky kamarádství,  učit je společně řešit problémy,, stmelovat kolektiv dětí , vzájemně spolupracovat, domluvit se mezi sebou i s dospělými. Rozvíjet  sebeobsluhu - v oblékání, při stolování, osobní hygieně. Vytvářet prostředí bezpečí a jistoty a pěstovat tímto u dětí důvěru v dobro. Přímými prožitky budeme děti připravovat na současný i budoucí život, rozvíjet kladný vztah k přírodě i prvkům ekologie. Rozvíjet řečový projev, zařazovat logopedické chvilky a říkadla ve spojení s pohybem. Denně  budeme zařazovat pohybové aktivity jak ve třídě tak i při pobytu venku.

 

složení třídy:     26 dětí : 4 - 6 leté

třídní učitelky :    Ilona Pešková                 

                              Vendula Přesličková

                         

 kontakt: 727 978 504

e-mail : kuratka7ms@seznam.cz

 

 


Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří.... bližší informace zde: Files/ms7/Denotevrenychdveri.pdf více...

Provoz MŠ o pololetních prázdninách

Provoz MŠ o pololetních prázdninách zde: Files/ms7/prazdninypololetni.docx více...

Pozvánka na besedu pro rodiče předškoláků

      Setkávání s rodiči ... Pozvání na besedu pro rodiče předškoláků: Files/ms7/Setkavanisrodici-p.Valickova.pdf více...

Archiv novinek

Naše třídy

Třída Berušky Třída Draci Třída Ferdové Třída Kuřátka Třída Medvědi Třída Koťata Třída Myšky Třída Sluníčka Třída Štěňata Třída Žabky
2020 © 7. MŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP